Søknadsprosessen

Oppdatert 17. desember 2023/*13.04.2024

SØKNADSPROSESSEN OG FRISTER

Betalingsfrister

NB! Foresatte/søsken som ikke er kursdeltagere melder opphold i søknadsskjemaet, skal IKKE betale søknadsgebyr, men betaler opphold direkte til hotellet ved ankomst.

Notefrister (oppdatert 13. april 2024)