Foto, lyd og video

Bilde og videoopptak
Ringerike Sommersymfoni vil fotografere og gjøre opptak fra enkelte huskonserter og andre undervisningssituasjoner. Det kan bli tatt lyd-, video- og fotodokumentasjon i gruppesituasjoner og enkeltelever. I tilfelle hvor RSS ønsker å offentliggjøre lyd-, video- og fotodokumentasjon hvor enkeltelever blir fremtredende, vil elev/foresatt bli forespurt i det enkelte tilfellet.

Samtykke
Etter Personvernforordningen art. 6.1.a, er det krav om innhenting av samtykke for registrering, lagring og utlevering av personopplysninger. RSS innhenter samtykke hvert år via søknadsskjemaet.

Kan samtykket trekkes tilbake?
Etter personvernforordningens bestemmelse art. 17.1, legger RSS opp til sletting når det ikke lenger er nødvendige for formålet som det ble samlet inn eller behandlet for. RSS har utarbeidet rutiner for lagring og sletting for hvert enkelt formål.
Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Videre har du også rett til innsyn, retting og kopi av dine personopplysninger.
Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter, send beskjed til epost@ringerikesommersymfoi.no

Unntak for samtykke
Det finnes enkelte unntak der samtykke ikke er påkrevet, og gjelder dersom

  • fotografi og/eller videoopptak har aktuell og allmenn interesse, for eksempel offentlige konserter.

  • fotografi og/eller videoopptak som gjengir forsamlinger, for eksempel orkesterøvelser/større grupper.

Fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring er ikke tillatt uten avtale med Ringerike sommersymfoni

Fotografering og videoopptak under konsert-framføring kan virke forstyrrende for publikum og utøvere. Den som fotograferer/gjør opptak vil også selv gå glipp av opplevelsen.

På elevkonserter som er ledd i undervisningen må voksne være gode konsertpublikum-forbilder og vise særlig hensyn til utøvere og elever i publikum.

Hvis presse, utøvere eller foresatte ønsker å fotografere eller gjøre opptak, må dette avtales på forhånd med Ringerike Sommersymfoni (e-post: ringerikesommersymfoni@ringerikesommersymfoni.no).

Ringerike Sommersymfoni vil selv fotografere/gjøre opptak fra enkelte av konsert-framføringene.

Foresatte og andre som har gjort avtale med Ringerike Sommersymfoni om fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring skal benytte tilvist (reservert) plass og skal gjøre plassen tilgjengelig for nestemann i køen i henhold til konsertprogrammet. (Under pandemien må gjeldende smittevernrutiner overholdes også ved fotografering/opptak).


Det er ikke tillatt å fotografere/gjøre opptak fra andre steder i lokalet under konsert-framføring.

Foresatt/representant for elever som framfører stykke på huskonsert må før konserten henvende seg til kontaktperson for gruppen/orkesteret eleven tilhører for å gjøre avtale om fotografering/opptak dersom det ønskes.