Foto, lyd og video

Ringerike Sommersymfoni vil fotografere og gjøre opptak fra enkelte huskonserter og andre undervisningssituasjoner under Sommermusikkskolen. Det kan bli tatt lyd-, video- og fotodokumentasjon i gruppesituasjoner og enkeltelever. I tilfelle hvor RSS ønsker å offentliggjøre lyd-, video- og fotodokumentasjon hvor enkeltelever blir fremtredende, vil hver enkelt elev/foresatt bli forespurt i det enkelte tilfellet.

Fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring er ikke tillatt uten avtale med Ringerike sommersymfoni

Fotografering og videoopptak under konsert-framføring kan virke forstyrrende for publikum og utøvere. Den som fotograferer/gjør opptak vil også selv gå glipp av opplevelsen.

På elevkonserter som er ledd i undervisningen må voksne være gode konsertpublikum-forbilder og vise særlig hensyn til utøvere og elever i publikum.

Hvis presse, utøvere eller foresatte ønsker å fotografere eller gjøre opptak, må dette avtales på forhånd med Ringerike Sommersymfoni (e-post: ringerikesommersymfoni@ringerikesommersymfoni.no).

Ringerike Sommersymfoni vil selv fotografere/gjøre opptak fra enkelte av konsert-framføringene.

Foresatte og andre som har gjort avtale med Ringerike Sommersymfoni om fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring skal benytte tilvist (reservert) plass og skal gjøre plassen tilgjengelig for nestemann i køen i henhold til konsertprogrammet. (Under pandemien må gjeldende smittevernrutiner overholdes også ved fotografering/opptak).


Det er ikke tillatt å fotografere/gjøre opptak fra andre steder i lokalet under konsert-framføring.

Foresatt/representant for elever som framfører stykke på huskonsert må før konserten henvende seg til kontaktperson for gruppen/orkesteret eleven tilhører for å gjøre avtale om fotografering/opptak dersom det ønskes.