Fordypningsprogram

UNDER REDIGERING

Ringerike Sommersymfoni Fordypningsprogram


Formål

Ringerike Sommersymfoni er i stadig utvikling, ut fra behov som kommer til syne i gruppen av deltakere. RSS søker økonomisk støtte fra ulike aktører, for å gi flest mulig deltakere et så kvalitativt godt og individuelt tilpasset tilbud som mulig. Målet med fordypningprogrammet, er å bidra til deltakernes fokus på egen læring og utvikling sammen med andre unge musikere. Fordypningstilbudet motiverer også Sommerskolens deltakere fra 6-16 år, som får oppleve musikalske forbilder i nær alder, gjennom samspill, undervisning og konserter.


Målgruppe

Fordypningsprogrammet er for deltakere som planlegger å satse på musikkutdannelse, eller allerede er i gang med musikkutdannelse nasjonalt eller internasjonalt. Tilbudet deles i tre aldersgrupper:


  • Ringerike Sommersymfoni Ung (RSS Ung) deltakere født 2007-2006

  • Ringerike Sommersymfoni Ung (RSS Ung) deltakere født 2005-2004

  • Ringerike Sommersymfoni Alumni (RSS Alumni) tidligere deltakere/musikkstudenter (etter invitasjon) født 2003-

Alumni deltar som utøvere, assistentlærere, og får tilbud om undervisning


Innhold

Programmet vil tilby forskjellige arenaer for refleksjon rundt kvalitet - i egenøving, valg av repertoar, utvikling av metodikk for krevende utfordringer, hvordan jobbe med teknikk, utvikle kunnskap rundt musikken, øve på forberedelse til fremføringer, og bidra til utvikling av forståelse av sin identitet som ung musiker og fellesskap med andre i dagens samfunn. Avhengig av sponsorstøtte vil arenaene i fordypningstilbudet være:

  • Hovedinstrumenttimer 45-60 minutter/dag

  • Akkompagnementstimer

  • Kammermusikk

  • Repertoar og stilforståelse, ulikt repertoar/epoke fra år til år

  • Klassetimer for øvemetodikk

  • Klassetimer for konsertforberedelse og konsertproduksjon (huskonserter) i fellesskap


Opptak

Kriterier for opptak til fordypningsprogrammet er spilleglede, stor formidlingsevne, kvalitet i fremføring, ferdigheter, motivasjon og stor arbeidskapasitet. Deltakernes bakgrunn vil naturlig nok være sterk bidragsyter til også musikalske og tekniske ferdigheter, men spilleglede og kvalitet i fremføring vil veie tyngst ved opptak.

Søkerne sender en musikkvideo med selvvalgt verk og video hvor de forteller om seg selv og motivasjon for å søke.


Om en søker ikke får plass, oppfordrer RSS til å søke igjen senere.Historikk:

Forløperen til Fordypningsprogram var støtte fra Norsk Musikkråd gjennom tiltaket "Kompetanse og aktivitet".


I 2021 fikk RSS støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse til talentsatsning og utvide undervisningstiden for elever under RSS Talent og RSS Alumni. I 2022 bidro også Norsk musikkråd med støtte, og flere deltakere fikk plass. Støtten fra Sparebankstiftelsen Ringerike er øremerket deltakere fra Ringerike/Hole.

I 2022 hadde RSS Talent 8 deltakere, hvorav 1 fra Ringerike/Hole og resten fra Norge øvrig og RSS Alumni 6 deltakere, hvorav 2 fra Ringerike/Hole og resten fra Norge øvrig, er støttet av Norsk musikkråd, Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse og Sparebankstiftelsen Ringerike (øremerket deltakere fra Ringerike/Hole).

Rekrutteringen og det høye faglige nivået vi har opplevd de siste årene er resultat av at RSS har jobbet frem mot 25-årsjubileet med strategi for utvikling av Sommermusikkskolen og Festivalen. RSS ønsker å være attraktiv for opprinnelig målgruppe av deltakere 6-16 år, og har bestemt at vi skal utvide med et begrenset antall deltakere som satser på musikk gjennom tiltak knyttet til Sommermusikkskolen og Festivalen. Etableringen av tiltakene er svært motiverende for avanserte deltakere og aldersnære og gode er forbilder for yngre deltakere. Mini-festivalen er også svært motiverende for deltakerne i Sommermusikkskolen , som får høre etablerte profesjonelle musikere og unge musikere på slutten av høyskoleutdanning og starten av musikerkarriere.Ringerike Sommersymfoni er støttet av

Norsk musikkråd

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen Ringerike

UNOF - De Unges Orkesterforbund

UNOF Buskerud

Viken fylkeskommune