Etikk og varsling

Alle medarbeidere og tillitsvalgte i De Unges Orkesterforbund skal være kjent med og følge disse etiske retningslinjene.

En ansatt, tillitsvalgt, leder eller frivillig medarbeider må ikke utnytte eller krenke barn, ungdom, medlemmer, medarbeidere, andre ledere eller andre seksuelt.

Samtykke fra den annen part vil ikke frita den ansvarlige for ansvar.

Våre holdninger

Holdningsskapende arbeid er svært viktig for å forebygge seksuelle overgrep. Følgende holdninger skal ligge til grunn for vårt forebyggende arbeid og våre møter med medmennesker:


Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler og retningslinjer, eller brudd på etiske normer.

Varsel kan meldes til daglig leder på epost@ringerikesommersymfoni.no
Skjema for varsling til UNOF sentralt