Noter orkester, solo og akkompagnement

Orkester

Noter til orkester sendes til elevene på epost 1. juni.

Notene skal skrives ut av elevene og tas med til spillelærer for innøving før sommerskolen. Det blir ikke delt ut tilsendte noter på sommerskolen.


Hvilke(t) verk som fremføres på avslutningskonserten, kommer an på hvordan det låter på første dag (søndag) og i løpet av sommerskolen.

Noen vil oppleve at notebildet er relativt lett å lese og andre vil synes de har passe utfordring med selve notene. I tillegg til selve notelesingen og spillingen, er det flere ting som vi jobber med for å få bevisst og gjennomtenkt forhold til hvordan vi spiller og beste mulige kvalitet i fremførelsen. Punktene nedenfor jobber vi med hele uken for å få alt presis til sammen i orkesteret, slik at alle opplever et fellesskap og glede i å musisere sammen. Vi ønsker at alle skal utvikle seg og nå et høyere nivå i musikalsk utøvelse.


LESE, LYTTE, SPILLE:

  • notelesing i korrekt toneart (høye/lave fingre)

  • intonasjon (spille rent)

  • puls (holde en stødig felles puls sammen i orkesteret, temposkifter-accellerando/ritardando)

  • rytme (plassering av korrekte og presise rytmiske figurer)

  • artikulasjon (spille med riktig lengde på toner)

  • stilperiode (spille frasering, tonelengde, klang, vibrato ut fra stykkets stil)

  • teknikk (riktig sted på buen sammen, samme type klangproduksjon)

  • samspill (starte og slutte sammen, tenke som ett orkester - ikke en og en person, lytte, ta initiativ og følge hverandre)


Solo og akkompagnement

Alle skal ta med 1-2 solostykker til individuell undervisning. Det kan være noe du har øvd på en tid eller noe nytt du vil lære.

På huskonsertene får alle elevene spille korte stykker med akkompagnatør. Elever som spiller større verk som krever mye samspill med akkompagnatør, må velge valgfag akkompagnement. Ta kontakt hvis dere er i tvil.


PÅMELDING HUSKONSERT (klikk på teksten)

NOTER TIL AKKOMPAGNEMENT

Etter at du har fylt ut skjemaet, fullfører du påmelding ved å svare på eposten du har fått og legge ved akkompagnementsnoten.

Filformat:

Noter skal sendes i format PDF, med alle sider i 1 fil per verk/stykke.

Filnavn:

ElevensFornavn_Etternavn_Komponist_Verk.pdf

Eks: «Ola_Nordmann_Vivaldi_Konsert.pdf»


FRIST: 23. MAI KL 12:00


Husk i tillegg å ta med egne originalnoter og ekstra kopi av noter til pianoakkompagnement!