Noter orkester, solo og akkompagnement

Orkester

Orkesternotene sendes på epost

Skriv ut og ta med til spillelærer for innøving før sommerferien.
Det  blir ikke delt ut tilsendte noter på sommerskolen.

Hvilke(t) verk som fremføres på avslutningskonserten, kommer an på hvordan det låter på første dag (søndag) og i løpet av sommerskolen. 

Noen vil oppleve at notebildet er relativt lett å lese og andre vil synes de har passe utfordring med selve notene. I tillegg til selve notelesingen og spillingen, er det flere ting som vi jobber med for å få bevisst og  gjennomtenkt forhold til hvordan vi spiller og beste mulige kvalitet i fremførelsen. Punktene nedenfor jobber vi med hele uken for å få alt presis til sammen i orkesteret, slik at alle opplever et fellesskap og glede i å musisere sammen. Vi ønsker at alle skal utvikle seg og nå et høyere nivå i musikalsk utøvelse.

LESE, LYTTE, SPILLE:

Solo og akkompagnement

Alle skal ta med 1-2 solostykker til individuell undervisning. Det kan være noe du har øvd på en tid eller noe nytt du vil lære. 

På huskonsertene får alle elevene spille korte stykker med akkompagnatør. Elever som spiller større verk som krever mye samspill med akkompagnatør, må velge valgfag akkompagnement. Ta kontakt hvis dere er i tvil.


Påmelding til huskonsert


Meld på et stykke som er konsertklart i god tid før sommerferie. Legg gjerne vekk stykket, og ta det opp igjen noen uker sommerferien. Som regel skal du ikke melde på stykker du nettopp har startet på eller som du ikke er sikker på er konsertklart første dagen på sommermusikkskolen. Snakk med hovedinstrumentlæreren din om dette.  


Fyll ut skjema etter beskrivelsen under hvert punkt.

Pass på å stave komponist, fødselsår/evt. dødsår, verk, evt. undertittel og sats korrekt. Bruk snl.no som kilde.


Hvis du ønsker å spille flere stykker, fyller du ut ett skjema per stykke. 

Hvis du har meldt på flere stykker, kan det hende du ikke får spille alle stykkene på huskonsert. 

Hvis du har meldt på langt stykke, kan det hende du bare får spille deler av stykket på huskonsert.


: 20. MAI KL 12:00 

Etter at du har fylt ut skjemaet, fullfører du påmeldingen ved å sende akkompagnementsnoten til noter@ringerikesommersymfoni.no 

 

Filformat:

Noter skal sendes i format PDF, med alle sider i 1 fil per verk/stykke.

 

Filnavn:

ElevensFornavn_Etternavn_Komponist_Verk.pdf

Eks: «Ola_Nordmann_Vivaldi_Konsert.pdf»


NB! Noter i annet format enn PDF eller uten korrekt filnavn aksepteres ikke.


Husk i tillegg å ta med egne originalnoter og ekstra kopi av noter til pianoakkompagnement på sommermusikkskolen!