Reglement

Vi skal spille mye sammen og det blir også fritid. Måltidene er en del av det sosiale miljøet vi skal lage sammen, så alle skal være tilstede fra begynnelsen av måltidene. Det blir anledning til å bade i hotellets svømmebasseng til faste tider med foresatte som badevakter.

Det er ikke tillatt for deltakere å forlate hotellområdet. Leggetider etter alder blir informert om ved kursstart. Hvis elever i forskjellig alder deler rom, gjelder leggetiden for de yngste elevene for hele rommet.

Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter info på åpningsmøtet og under kurset om oppholdssteder, bading, leggetider, ro på rommet og i korridorer, ikke søtsaker og brus før middag, møte uthvilt og forberedt hver dag og almen god oppførsel. Eldre elever skal være gode forbilder for yngre.

RSS er etter norsk lov selvsagt alkoholfritt for deltakere, og etter RSS sitt reglement alkoholfritt for unge Alumni deltakere i hele perioden, selv om de er over 18 år.

Brudd på reglement vil bli påtalt og ved alvorlige brudd vil elever utvises fra kurset.