Historien

Historien

Klækkenkurset startet i 1997 , og ble til 1998 arrangert av Nesbyen Strykeorkester. Liv Andersen var initiativtaker, administrativ og kunstnerisk leder. Fra 1999 til 2010 var Eiker Strykeorkesters Aktivitetsgruppe arrangør.

Fra 2011 er Klækkenkurset en egen frivillig organisasjon, og etablerte i 2012 samarbeid med Valdres festival – Valdres Sommersymfoni om profilering, pedagogisk og faglig innhold og utvikling. Klækkenkurset tok navnet Ringerike Sommersymfoni, og har selvstendig organisasjonsnummer, styre og daglig leder. Siden oppstarten har det vært en fast grunnstamme av lærere, med noe variasjon fra år til år etter behov.

Blant deltakerne på vår første sommmerskoler, finner vi ferdig utdannede pedagoger og musikere. Mange deltakere har funnet gode venner og har fått musikken som en kjær hobby for livet . Flere av deltakerne har hatt Ringerike Sommersymfoni som viktig del av sin musikkutdannelse og er igang med musikkstudier. Flere av våre tidligere deltakere har nådd topp nasjonalt og internasjonalt nivå og er Dextramusikere og prisvinnere i nasjonale og internasjonale konkurranser.