Trivsel og beredskap

Ansvar

Trivsel

Leirsjefen organiserer sosiale aktiviteter som inkluderer alle deltakere, i samarbeid med orkestrenes ledere, deltakerne selv og boende foresatte. Alminnelige sosiale hendelser avklares snarest mulig mellom de det gjelder ved hjelp av de som var til stede.

Leirsjefen:

Leggetider

Alle  deltakere skal få best mulig utbytte av sommermusikkskolen, og søvn er viktig for å  kunne lære og øve. 

Vi skal være stille i gangene og på rommene, og deltakere skal legge seg etter tidene som står nedenfor. Hvis deltakere med forskjellig alder deler rom, er det leggetid for den yngste som gjelder. Leirsjefen sjekker hver kveld at alle deltakere ute tilstedeværende foresatte har det bra og er på rommene sine til riktig tid.

Leggetid:

Foresatte

For å holde deltakeravgiften så lavt som mulig, trenger vi også hjelp av foresatte som følger barna sine på kurset.

Foresatte organiserer:

Elev som ikke møter til oppsatt tid

Leirsjefen kontaktes dersom deltaker ikke møter til oppsatt tid. 


Leirsjefen:

Beredskap: Savnet deltaker

Beredskap: Alvorlige hendelser


Beredskap: Ledelsesstruktur under ekstraordinær hendelse

Ekstraordinær beredskap vil si beredskapen vi går inn i dersom vi er i en kritisk og alvorlig situasjon. Dette kan for eksempel være om det oppstår brann eller skjer en alvorlig ulykke.