Sponsor, økonomiske gaver og støtte

Ringerike Sommersymfoni er avhengig av økonomisk støtte og frivillig innsats for å gi elever profesjonell undervisning til lavest mulig pris.

Vil du støtte oss med Grasrotandelen i Norsk Tipping?

Her kommer det tekst.

Vil du støtte oss med økonomisk gave med skattefradrag?

Ringerike Sommersymfoni kan frilvillig organsisasjon motta skattefrie gaver fra privatpersoner og firmaer. Til gjengjeld får giverne fradrag i skattepliktig inntekt for disse pengegavene. Hvis du ønsker å gi økonomisk gave, kan du ta kontakt på epost@ringerikesommersymfoni.no

Disse opplysningene trengs:

  • Navn på person eller firma

  • Personnummer eller organisasjonsnummer

  • Beløpet som er mottatt

Ønsket beløp betales til konto 95380526159 og merkes med "(Ditt navn+personnummer/Din organisasjon+organisasjonsnummer)" og "Gave frilvillig organsisasjon". RSS sender informasjon om hvor mye vi har mottatt i gaver i løpet av året til UNOF. UNOF sender deretter informasjon om dette til Skatteetaten, og beløpene blir dermed automatisk trukket fra på skatten til privatpersoner og firmaer.

Organisasjonene nedenfor gir RSS økonomisk støtte :