Mathias Liodden, fiolin

Mathias Liodden (2001) er en av Alumni-utøverne ved Ringerike Sommersymfoni, og er fra Hole/Ringerike. Han studerer fra høsten 2020 ved Norges Musikkhøyskole med professor Henning Kraggerud, og har vært elev ved Unge Talenter Barratt Due hos Eileen Siegel. 2019/2020 har han også studert for Alf Richard Kraggerud ukentlig, i tillegg til jevnlige timer for Stephan Barratt-Due og Henning Kraggerud. Mathias startet opplæringen i kulturskolene i Hole og Ringerike.

Mathias har også hatt undervisning i direksjon av Alf Årdal og Eivind Aadland, og var i 2019/2020 en av mentorene i TV-programmet Maestro på NRK, der hans kandidat Herman Dahl gikk helt til topps. Gjennom dette programmet fikk han både dirigere Kringkastingsorkesteret, og være solist og konsertmester for KORK. Mathias har deltatt på en rekke kurs og mesterklasser, bl.a. mesterklasse for Arve Tellefsen. Han har deltatt ved Ringerike Sommersymfoni, Valdres Sommersymfoni, Polstjernepriset i Sverige og Ung Filharmoni de siste årene, hvor han var 3. konsertmester. 

Mathias fikk i 2019 stipend fra Kulturstiftelsen Fengselet på Ringerike.