Ingrid Eriksen Hagen, cembalo og akkompagnatør

Foto: Griegakademiet/NN

Cembalist Ingrid Eriksen Hagen har spesialisert seg på musikken til C. P. E. Bach (1714-1788)

Hun avsluttet sin Mastergrad på cembalo og tidlig musikk ved Gregakademiet i 2002, og har en utstrakt aktivitet som kammermusiker i et stort antall ensembler, som solist, og i orkestre. Hun har undervist ved Griegakademiet.

Hennes forskningsprosjekt heter "Sense and sensibility - the performance of Carl Philipp Emanuel Bach's keryboard Music". Ingrid Eriksen Hagen | Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies | UiB