Erlend Skei, kontrabass

Foto: privat

Erlend Skei er frilans kontrabassist, bosatt i Nittedal. Han har mastergrad i utøvende kontrabass og faglærerutdanning fra NTNU, Institutt for musikk hvor han hadde Stanislaw Kulhawczuk som lærer. Han har i tillegg studert ett år hos Dan Styffe ved Norges musikkhøgskole.

Som frilanser jobber Erlend jevnlig i Oslo filharmonien hvor han har hatt flere langtidskontrakter, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Trondheimsolistene og Operaorkesteret. Han var fast ansatt i Operaen i Kristiansund fra 2003-2010. 

Erlend underviser i kontrabass ved Musikk på Majorstuen skole/Barratt Due musikkinstitutt, Musikkskolen Barratt Due og Nittedal strykeorkester. Han har tidligere undervist i kontrabass ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (1999-2003), Kristiansund kulturskole og musikklinja ved Atlanten v.g. skole (2003-2009). 

Erlend  jobber aktivt med rekruttering og oppfølging av unge kontrabassister, og er initiativtaker og leder i Norsk kontrabassklubb som ble stiftet høsten 2017.