30. juli-4. august 2023

Ringerike Sommersymfoni er en frivillig organisasjon som siden 1997 har arrangert Sommermusikkskole med et høyt kunstnerisk nivå i et motiverende og utviklende miljø. I 2019 begynte vi å utvikle vår egen Festival med profesjonelle musikere og studenter, som tidligere har vært deltakere på Sommermusikkskolen.

Sommermusikkskolen

RSS har plass til rundt 100 elever fra nybegynnere til avanserte deltakere fra 6-16 år.

Deltakerne får tilpasset opplæring på hovedinstrument og deltar i orkester, i tillegg til valgfag. I løpet av uken deltar alle elevene en eller flere ganger med soloinnslag eller grupper med/uten akkompagnement på huskonsertene.

I 2019 begynte vi å utvikle Festival med profesjonelle musikere og Alumni-deltakere, musikkstudenter på internasjonalt nivå som er tidligere deltakere på Sommermusikkskolen. Samtidig startet vi tilbud til svært avanserte deltakere på 17-18 år gjennom RSS Talent

Festivalen

Sommeren 2019 startet vi utviklingen av RSS Festival. Vi fikk støtte til konsert fra Norsk Musikkråd i 2019 og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2020-2022. Festivalen er med profesjonelle musikere og Alumni-deltakere, musikkstudenter på internasjonalt nivå som er tidligere deltakere på Sommermusikkskolen. Avanserte deltakere på 17-18 år deltar i Festivalorkesteret gjennom RSS Talent.

Historien

Siden oppstarten i 1997 har vi samlet mange barn og ungdom i et inspirerende og utviklende musikalsk fellesskap med fremragende musikere og pedagoger.

Sponsorer og økonomisk støtte

Ringerike Sommersymfoni mottar økonomisk støtte og frivillig innsats, for å gi elever profesjonell undervisning til lavest mulig pris.

Kontakt

Lurer du på noe om deltakelse på sommermusikkskolen, konserter, festivalarrangement eller annet? Ta kontakt på telefon eller e-post.

Klikk på lenken i overskriften.

Varsling om kritikkverdige forhold

Klikk på lenken i overskriften.

Kurssted

Sommermusikkskolen gjennomføres på Klækken hotell ved Hønefoss


Festivalen har et varierende program med arrangementer ulike steder i nærområdet.