25 års jubileum

2021

Ringerike Sommersymfoni er en frivillig organisasjon som siden 1997 har arrangert sommermusikkskole med et høyt kunstnerisk nivå i et motiverende og utviklende miljø. I 2019 begynte vi å utvikle vår egen festival med profesjonelle musikere og studenter.

Sommermusikkskolen

Ringerike Sommersymfoni (RSS) sin Sommermusikkskole er midt i blinken, både for deg som har musikken som hobby og deg som øver mye og satser på musikken, og vil dele en morsom og arbeidsom uke med gamle og nye venner!

Ringerike Sommersymfoni har plass til inntil 72 elever fra nybegynnere til svært avanserte elever i alderen 6-16 år. Yngre elever som allerede spiller eller er nybegynnere kan også søke. Elevene får tilpasset opplæring på hovedinstrument og deltar i nivåbasert orkester med gruppeøvelser.

I løpet av uken deltar alle elevene en eller flere ganger med soloinnslag eller grupper med/uten akkompagnement på huskonsertene.

Siden oppstarten i 1997 har det vært en fast grunnstamme av lærere, med noe variasjon fra år til år etter behov.

Festivalen

Sommeren 2019 startet vi utviklingen av RSS Festival. Vi fikk støtte til konsert fra Norsk Musikkråd i 2019 og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2020-2022.

Nyheter

Hold deg oppdatert om viktig praktisk informasjon om sommermusikkskolen og festivalen.

Historien

Siden oppstarten i 1997 har vi samlet mange barn og ungdom i et inspirerende og utviklende musikalsk fellesskap med fremragende musikere og pedagoger.

Kontakt

Lurer du på noe om deltakelse på sommermusikkskolen, konserter, festivalarrangement eller annet? Ta kontakt på telefon eller e-post.

Sponsorer og økonomisk støtte

Ringerike Sommersymfoni er avhengig av økonomisk støtte og frivillig innsats for å gi elever profesjonell undervisning til lavest mulig pris.


Kurssted: Klækken Hotell, ved Hønefoss