James Herstatt

James Herstatt, bratsj

James er bratsjist i Stavanger symfoniorkester og bratsjpedagog.