RSS Festival

Søndag 1. - fredag 6. august 2021

Ringerike Sommersymfoni Festival

Ringerike Sommersymfoni (RSS) ønsker å videreutvikle oss frem mot 25-årsjubileet i 2021, og startet i 2019 med å produsere Festival.

I 2019 fikk vi støtte fra Norsk Musikkråd, og Sparebankstiftelsen DNB støtter Ringerike Sommersymfoni Festival i 2020-2022.