Søknadsskjema

16.1. Søknadsskjema åpner


Søkerunde 1:

15.2. Søknadsfrist 1. runde - garantert plass til de første 50 som søker.

Betalingsfrist søknadsgebyr umiddelbart etter mottatt faktura

10. 3. Tilbud plass og faktura

13.3. Svarfrist for å takke ja eller nei til plassen

Betalingsfrist deltakeravgift i henhold til dato på faktura

Søkerunde 2 :

15.3 . Søknadsfrist- ordinær

Betalingsfrist søknadsgebyr umiddelbart etter mottatt faktura

1. 4. Tilbud plass

7.4. Svarfrist for å takke ja eller nei til plassen

Betalingsfrist deltakeravgift i henhold til dato på faktura


15. 5. Utsendelse orkesternoter


BETALING SØKNADSGEBYR:

Faktura for søknadsgebyr sendes på epost etter søknadsfristene 15.2 og 15.3.

Betalingsfrist søknadsgebyr umiddelbart etter mottatt faktura

Søknaden behandles etter at innbetaling av faktura er mottatt.

(NB! Foresatte/søsken som ikke er kursdeltagere skal IKKE betale søknadsgebyr)