Søknadsskjema

Ringerike Sommersymfoni 31. juli -5. august 2022


Oppdatert 31. januar 202

Søknadsskjema 2022

31. januar: Søknadsskjema 2022 er åpnet

15. februar: Søknadsfrist og søknadsskjema stengt

1. mars: Tilbud plass og faktura

15. mars: Svarfrist for å takke ja eller nei til plassen

ca. 1. mai: Orkesternoter lastes ned


BETALING SØKNADSGEBYR:

Faktura for søknadsgebyr sendes på epost etter søknadsfristen.

Betalingsfrist søknadsgebyr umiddelbart etter mottatt faktura

Søknaden behandles etter at søknadsgebyr er betalt.

NB! Foresatte/søsken som ikke er kursdeltagere:

  • melder opphold via RSS (informasjon kommer)

  • skal IKKE betale søknadsgebyr

  • betaler opphold direkte til hotellet ved ankomst