Søknadsskjema

Oppdatert 9. desember 2022

SØKNADSSKJEMA
Fristen er ute og søknadsskjema er stengt, da det er fullt på de fleste orkestrene. Kontakt epost@ringerikesommersymfoni.no ved forespørsel om plass.

BETALING SØKNADSGEBYR:

Faktura for søknadsgebyr sendes på epost etter søknadsfristen.

Betalingsfrist søknadsgebyr umiddelbart etter mottatt faktura

Søknaden behandles etter at søknadsgebyr er betalt.

NB! Foresatte/søsken som ikke er kursdeltagere: