Varsling om kritikkverdige forhold

Her vil det komme beskrivelse av rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.