Varsling om kritikkverdige forhold

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler og retningslinjer, eller brudd på etiske normer.

Varsel kan meldes til daglig leder på epost@ringerikesommersymfoni.no
Skjema for varsling
: https://orkester.no/wp-content/uploads/2021/04/Varslingsskjema-.pdf.

Les mer på UNOF sin nettside.