SMITTEVERN 2020 og 2021 ved behov

Alle deltakere skal følge smitteverntiltak fra fhi.no, Klækken hotell og RSS.

Selv om retningslinjer fra fhi.no for sommerskoler nå er åpnere, holder vi på organiseringen vi har planlagt, slik at vi fortsatt kan gjennomføre i tilfelle retningslinjene strammes inn på kort varsel.

  • Vi har organisert grupper/orkestre hovedsakelig ut fra alder og med tilpassede oppgaver innen gruppen for elever som trenger ekstra oppgaver. Det er ikke lov til å møtes på tvers av disse gruppene, og det er ikke mulig å bytte gruppe. Unntak er familier som deler rom og har deltakere i flere orkestre.

  • Hvert orkester har fast smittevernansvarlig.

  • Alle måltider serveres på tallerken, og hvert enkelt orkester sitter sammen og spiser til fast tid.

  • Elever og lærere må bruke sine egne instrumenter, notestativ, blyant og viskelær til all undervisning og øving.

  • De oppdaterte retningslinjene betyr at lærere kan undervise elever også fysisk ved å hjelpe med hvordan man holder instrumentet, sittestilling, ståstiling etc.

  • Det er kun tillatt å oppholde seg i resepsjonen ved innsjekk, utsjekk og nødvendige ærend. Terrassen utenfor resepsjonen er forbeholdt evt. øvrige hotellgjester. Deltakere og foresatte får tildelt egne områder for opphold inne og ute.

  • Alle deltakere skal kun oppholde seg på anviste undervisningsrom og pauserom, og på sitt eget rom i pauser og kveld/natt. Det er ikke tillatt å bytte rom, både av hensyn til brannsikkerhet og smittevern. Deltakere, og heller ikke Alumni-deltakere, kan forlate hotellområdet, pga. smittevern.

  • Alle foresatte, lærere og ledere skal holde minst 1 meter avstand til hverandre og følge smitteverntiltak fra fhi.no, Klækken hotell og RSS.

  • Oppdatert 09.07. Det kan bli bading hvis foresatte som bor på hotellet stiller som badevakter.

  • Oppdatert 14.07. Deltakere går uten foresatte inn til all undervisning, unntatt førskolebarn som kan følges av foresatte.