SMITTEVERN og PCR-test

Ringerike Sommersymfoni er glade for å få lov til å arrangere Sommermusikkskole for 25. år på rad, på tross av pågående pandemi. Sommermusikkskolen og Festivalen arrangeres med smitteverntiltak som i fjor, og i tillegg vil vi gjøre det vi kan for å unngå smitte ved ankomsten.

Deltakere, foresatte/familie som bor på hotellet og lærere skal fremvise enten grønt koronapass eller negativ PCR-test ved ankomst.

Ringerike Sommersymfoni forutsetter at alle som tar del i Sommermusikkskolen eller Festivalen følger forsvarlige smittevernrutiner og -tiltak:

 • Alle deltakere med følge skal overholde smitteverntiltak fra fhi.no, kommuneoverlegen i Hønefoss, Klækken hotell og RSS.

 • Deltakere og foresatte/familie som bor på hotellet og lærere skal fremvise enten/eller:

  • Grønt koronapass

  • Negativt resultat av PCR-test, tatt i hjemkommune innen 72 timer før ankomst.*

 • Sommermusikkskolen er organisert i kohorter/grupper/orkestre hovedsakelig ut fra alder og med tilpassede oppgaver innen gruppen for elever som trenger ekstra oppgaver. Det er ikke lov til å møtes på tvers av disse gruppene, og det er ikke mulig å bytte gruppe. Unntak er familier som deler rom og har deltakere i flere orkestre. Valgfagsgrupper med elever fra to orkestre skal holde 1 meter avstand på øvelsen og ellers.

 • Hvert orkester har fast smittevernansvarlig.

 • Deltakere går uten foresatte inn til all undervisning, unntatt førskolebarn som kan følges av foresatte.

 • Alle måltider serveres på tallerken, og hvert enkelt orkester sitter sammen og spiser til fast tid.

 • Elever og lærere må bruke sine egne instrumenter, notestativ, blyant og viskelær til all undervisning og øving.

 • De oppdaterte retningslinjene betyr at lærere kan undervise elever også fysisk ved å hjelpe med hvordan man holder instrumentet, sittestilling, ståstiling etc.

 • Det er kun tillatt å oppholde seg i resepsjonen ved innsjekk, utsjekk og nødvendige ærend. Terrassen utenfor resepsjonen er forbeholdt evt. øvrige hotellgjester. Deltakere og foresatte får tildelt egne områder for opphold inne og ute.

 • Alle deltakere skal kun oppholde seg på anviste undervisningsrom og pauserom, og på sitt eget rom i pauser og kveld/natt. Det er ikke tillatt å bytte rom, både av hensyn til brannsikkerhet og smittevern. Deltakere, og heller ikke Alumni-deltakere, kan forlate hotellområdet, pga. smittevern.

 • Alle foresatte, lærere og ledere skal holde minst 1 meter avstand til hverandre og følge smitteverntiltak fra fhi.no, Klækken hotell og RSS.

 • Det kan bli bading i hotellets utendørs basseng hvis foresatte som bor på hotellet stiller som badevakter.


*Ved bestilling av PCR-test kan det, hvis nødvendig, oppgis deltagelse på arrangement/sommerskole for barn som årsak til behov for test. Nedenfor er lenker til gratis PCR-test i noen større kommuner. Lignende tilbud finnes i de fleste kommuner/nabokommuner. Til orientering er det greit at dere vet at deltakere ved Valdres Sommersymfoni gjennomførte samme type testing. Oslo:https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/ Drammen:https://www.helseboka.app/booking/staff/225916 Sandnes (Stavanger):https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/gratis-hurtigtest-pa-sandnes-stadion/ Bergen:https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/sykdom-testing-og-karantene/testing-symptomer-og-legehjelp-ved-koronavirus