Lyd, video, foto

Ringerike Sommersymfoni (RSS) eier all lyd-, video- og fotodokumentasjon som er gjort i løpet av sommermusikskolen.

Det vil bli tatt lyd-, video- og fotodokumentasjon i gruppesituasjoner og enkeltelever. I tilfelle hvor RSS ønsker å offentliggjøre lyd-, video- og fotodokumentasjon hvos enkeltelever blir fremtredende, vil hver enkelt elev/foresatt bli forespurt i det enkelte tilfellet.