Kontaktpersoner under sommerskolen

Ringerike Sommersymfoni har i 2022 engasjert leirsjef, som hjelper til med praktiske oppgaver og tar seg av deltagerne under sommerskolen i samarbeid med foresatte som følger barna sine.

Kursledelsen

Leirsjef Mathilde Natlandsmyr mobil 41328499 kun tilgjengelig under selve kurset

Faglig kursleder Beatrice Siegrist Bjørnsen epost@ringerikesommersymfoni.no

Daglig leder Liv Andersen 90931012 epost@ringerikesommersymfoni.no

RSS fotograf Lars-Kaspar Andersen 91716383

RSS kasserer Kristel Fossum

Foresatte som hjelpere

For å holde deltakeravgiften så lavt som mulig, trenger vi også hjelp av foresatte som følger barna sine på kurset. Dette kan være organisering av badevakter, fruktpauser og felles hyggelige aktiviteter i samarbeid med leirsjefen.