Kontaktpersoner under sommerskolen

Ringerike Sommersymfoni har voksne ledere som hjelper til med praktiske oppgaver og tar seg av deltagerne under sommerskolen.

Kursleder

Kursleder (faglig) Beatrice Siegrist Bjørnsen epost@ringerikesommersymfoni.no

Daglig, administrativ og kunstnerisk leder Liv Andersen epost@ringerikesommersymfoni.no

RSS kasserer Kristel Fossum 99232840

RSS fotograf Lars-Kaspar Andersen 91716383

Smittevernansvarlig

Festivalorkesteret Hedvig Montgomery 92860686

Kammerstrykerne Cathrine Marie Solberg 99269736

Ungdomsorkesteret Åse Klæboe Booth

Juniorstrykerne Kirsti Liodden 98051612

Småstrykerne Renate Martinsen 45850896

Slagverkensemblet Elizabeth Svarstad 91999096


Foresatte som hjelpere

For å holde deltakeravgiften så lavt som mulig, trenger vi også hjelp av foresatte som følger barna sine på kurset. Dette kan være organisering av badevakter, fruktpauser og felles hyggelige aktiviteter.