sal Vikerfjell torsdag 5. august kl. 14:00

Program

Huskonsert, sal Vikerfjell, torsdag 5. august kl. 14:00


Slagverkensemblet


Solister slagverk