Huskonserter

Sommermusikkskolen 2021

Fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring er ikke tillatt uten avtale med Ringerike Sommersymfoni.

Foresatte og andre som har gjort avtale med Ringerike Sommersymfoni om fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring skal benytte tilvist (reservert) plass og skal gjøre plassen tilgjengelig for nestemann i køen i henhold til konsertprogrammet. (Under pandemien må gjeldende smittevernrutiner overholdes også ved fotografering/opptak).


Det er ikke tillatt å fotografere/gjøre opptak fra andre steder i lokalet under konsert-framføring.

Foresatt/representant for elever som framfører stykke på huskonsert må før konserten henvende seg til kontaktperson for gruppen/orkesteret eleven tilhører for å gjøre avtale om fotografering/opptak dersom det ønskes.

For å gjøre avtale om fotografering og opptak må de som ønsker det ta kontakt med kontaktperson for gruppen/orkesteret som eleven tilhører.

Kontaktpersoner for fotografering og opptak er:

  • Festivalorkesteret - Hedvig Montgomery

  • Kammerstrykerne - Cathrine Marie Solberg

  • Småstrykerne - Renate Martinsen

  • Ungdomsorkesteret - Åse Klæboe Booth

  • Slagverkensemblet - Elizabeth Svarstad

  • Juniorstrykerne - Kirsti Liodden

Klikk her for mer informasjon om Fotografering, lyd- og videoopptak under konsert-framføring på Ringerike Sommersymfoni.