Ingrid Eriksen Hagen, cembalo og akkompagnatør

Foto: Griegakademiet/NN

Cembalist Ingrid Eriksen Hagen har spesialisert seg på musikken til C. P. E. Bach (1714-1788).