Eileen Quint Siegel, fiolin

Foto: Oslofilharmonien

Eileen Siegel er nestgruppeleder Oslo-Filharmonien. Hun har vært ansatt i Oslo-Filharmonien siden 1989, og debuterte som solist med orkesteret samme år.
Hun underviser ved
Barratt Due musikkinstitutt/Bærum kommunale kulturskole.

Eileen vokste opp i USA, hvor hun var konsertmester og solist med Chicago Youth Symphony. Hun studerte med Almita Vamos og Roland Vamos ved
Juilliard School of Music og den ungarske fiolinisten Sandor Vegh i Salzburg.