Ringerike Sommersymfoni

25 år

Søndag 1. - fredag 6. august 2021

Sommermusikkskolen

Ringerike Sommersymfoni (RSS) sin Sommermusikkskole er midt i blinken, både for deg som har musikken som hobby og deg som øver mye og satser på musikken, og vil dele en morsom og arbeidsom uke med gamle og nye venner!

Ringerike Sommersymfoni har plass til inntil 72 elever fra nybegynnere til svært avanserte elever i alderen 6-16 år. Yngre elever som allerede spiller eller er nybegynnere kan også søke. Elevene får tilpasset opplæring på hovedinstrument og deltar i nivåbasert orkester med gruppeøvelser.

I løpet av uken deltar alle elevene en eller flere ganger med soloinnslag eller grupper med/uten akkompagnement på huskonsertene.

Siden oppstarten i 1997 har det vært en fast grunnstamme av lærere, med noe variasjon fra år til år etter behov.


Festivalen

Sommeren 2019 startet vi utviklingen av RSS Festival. Vi fikk støtte til konsert fra Norsk Musikkråd i 2019 og støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2020-2022.

Kurssted: Klækken Hotell, ved Hønefoss