Mini-festival 2020

RINGERIKE SOMMERSYMFONI (TIDL. KLÆKKENKURSET) får 100000 kroner til minifestival i forbindelse med sommerskolen

Sparebankstiftelsen DNB støtter Ringerike Sommersymfoni Festival i 2020-2022

I tildelingen skiver Sparebankstiftelsen DNB: "Ringerike Sommersymfoni tilbyr ukeskurs både til elever som har musikken som hobby og til elever som øver mye og satser på musikken. I 2019 ble det arrangert en minifestival i tilknytting til sommerkurset, og dette vil de nå videreutvikle fremover."